Thứ 5, 07/12/2023 - 07:17

Đường lên Cẩm Thuỷ, trung du
Xe lăn chầm chậm, gió thu ru mình
Nắng vờn núi gấm chênh chênh
Sóng rờn sông Mã lượn quanh hàng đồi
Thuyền chài thôi kiếp dạt trôi
Thong dong bè nứa, quẫy đuôi cá lồng
Đôi bờ xanh nõn ngô đông
Chè nương, lạc bãi, lúa đồng xum xuê
Áo màu vui mắt chợ quê
Ai xa Cẩm Thuỷ, có về lại lên!


(Cẩm Thuỷ 16-10-86)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *