Thứ 5, 30/11/2023 - 17:01
06:34 | 11/08/2019

Tiếc thay cành mai cao hai thước
Chỉ có ba người ở chốt chơi thôi
Chặt nó về phải vượt qua bãi bom dày đặc
Và công khiêng hết một ngày trời.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *