Thứ 5, 07/12/2023 - 07:32
12:13 | 11/08/2019

Cuối giêng đào rụng hết
Đột ngột sắc mai vàng
Một cành mai phương Bắc
Làm nhớ mẹ quê Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *