Thứ 6, 25/11/2023 - 06:49

Anh như người chạy ngút hơi về trang giấy
Về đến nơi, nó đã hoá chân trời
Cái ánh nắng trên cao lừa anh đấy
Anh ngỡ còn sớm mà, hoá đã tuổi năm mươi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *