Thứ 4, 28/02/2024 - 09:02
07:23 | 06/08/2019

(Thân tặng các đồng chí công nhân nhà máy dệt Thành Công)

Chị bí thư nhà máy
Vững tay lái quốc doanh
Miệng nói và chân chạy
Như con thoi nhanh nhanh

Chẳng hám lợi, cầu danh
Chỉ ham dệt nhiều vải
Cho dân mặc ấm lành
Lấy đời vui làm lãi

Dám nghĩ, lại dám làm
Ghét ăn gian, nói dối
Ai tham bát bỏ mâm
Chị cứ đi thẳng lối.

Cuộc sống là trường học
Quốc doanh, gốc thành công.
Sợi ngang vá sợi dọc
Dệt sao nên chữ “đồng”.


30-4-1991
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *