Thứ 5, 30/11/2023 - 18:48

Hai mươi năm mẹ khóc
Sao gặp con mẹ cười ?
Bay vượt nghìn sông núi
Cho phút ấy mà thôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *