Chủ Nhật, 14/04/2024 - 18:10

Trời xanh ngoài cửa sổ
Như em xa mới về
Chim chíp chim chim chíp
Tình ái hót ta nghe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *