Chủ Nhật, 27/11/2023 - 03:55

Chơi chữ về ngõ Tạm Thương (tức Tạm Sương)

11:54 | 11/08/2019

Sương giăng mờ trên ngõ Tạm sương
Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm
Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm
Thương một đời đâu phải tạm thương.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *