Thứ 5, 01/03/2024 - 05:06

Con bướm sà vào bụi hoa dại bên đồi
Vụt lên, bay mất
Suýt nữa cánh mày bị đứt
Nấp dưới cành hoa là một bụi gai

Cái giây thép gai đồn giặc
Sống lâu hơn cả bọn giết người
Xương thịt chúng tan vào bụi đất
Gai ghiếc đang còn, vẫn cứ sống dai

Gai, gai, gai cái thứ cây không sinh nở được gì
Ngoài tội ác
Xưa trên gai nhợ của mày, người vứt xác
Nay đẹp trời, một cánh bướm phải bay đi!

Thế mà có kẻ bảo “chủ nghĩa thực dân chết rồi,
Hòa bình trên trời bằng an dưới đất
Đừng có nhắc chuyện gai làm chi cho đời gai góc
Tha hồ bướm bay bướm đậu mà, đâu có hề chi”!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *