Thứ 3, 29/11/2023 - 04:38

Truyện Trung Quốc

Các câu truyện của Trung quốc

Văn hóa Trung Quốc là một trong những nền văn hóa lâu đời nhất và phức tạp nhất trên thế giới.Các vùng mà văn hóa Trung Quốc thống trị trải dài trên một khu vực địa lý rộng lớn ở miền Đông châu Á với các phong tục và truyền...

Tam quốc diễn nghĩa

Tác giả: La Quán Trung Một trong những thành công lớn nhất của Tam quốc diễn nghĩa là tính chất quy mô, hoành tráng của cốt truyện và nhân vật. Truyện lấy bối cảnh vào thời suy vi của nhà Hán khi mà những hoàng đế cuối cùng của nhà...

Tây du ký. Tác giả: Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký là một trong những tác phẩm kinh điển trong văn học Trung Hoa. Được xuất bản với tác giả giấu tên trong những năm 1590 và không có bằng chứng trực tiếp còn tồn tại để biết tác giả của nó, nhưng tác phẩm này thường...

Hồi 1. Khí thiêng kết tụ sanh khỉ đá. Tâm thành tu niệm đạo nhân gian

Tây du ký >>   Cứ theo truyền thuyết Trung Hoa thì kẻ sanh trước loài người là ông Bàn Cổ làm chúa thiên hạ. Kế đó là vua Thiên Hoàng, Ðịa Hoàng và Nhơn Hoàng, gọi là Tam Hoàng. Rồi đến vua Phục Hi, Thần Nông, Huỳnh, Nghiêu và...

Hồi 2. Phép nhiệm nhờ thầy truyền bí thuật. Tài cao về xứ giết yêu ma

Tây du ký >> Hầu vương từ ngày được tên họ, Tổ Sư truyền học trò đem ra ngoài dạy nghi lễ, cách ăn ở, lối cử xử. Và giao việc quét trước dọn sau, tưới hoa nhổ cỏ, làm suốt gần bảy năm trời. Một hôm trời trong gió mát,...

Hồi 3. Thiên động ngàn non đều sợ phép. Diêm quang mười cửa thảy kiêng oai

Tây du ký >>   Từ khi Hầu vương dẹp an Thủy Tang động, giết Ma vương lấy được cây đao lớn, cả ngày cầm coi, lại bảo bầy khỉ nhỏ lấy tre vạt nhọn, làm gươm giáo. Rồi hằng ngày dạy chúng võ nghệ, phân ra đội ngũ, hệt như...

Hồi 4. Chức phong Bậc Mã lòng chưa muốn. Hiệu gọi Tề Thiên dạ mới đành

Tây du ký >> Tôn Ngộ Không dùng phép cân đẩu vân bay nhanh cơn gió. Thái Bạch đuổi theo nhưng không kịp ! Ngộ Không bay trước tới cửa Nam Thiên, muốn xông vào, bỗng có Tăng trưởng Thiên vương cùng tám vị Thiên Quân là: Ban Thiên Quân,...

Hồi 5. Phá vườn đào, Ðại Thánh trộm linh đơn. Loạn cung trời, chư thần bị bại trận

Tây du ký >>   Nói về Tôn Ngộ Không làm chức Tề Thiên Ðại Thánh, không thuộc ngạch nào, chẳng biết phẩm chi, thấy trước cửa có đề năm chữ Tề Thiên Ðại Thánh Phủ, thì tin là chức ấy, ngày ăn tối ngủ, có hai vị tiên lại...

Hồi 6. Quan Âm phó hội hỏi căn do. Tiểu Thánh ra oai trừ Ðại Thánh

Tây du ký >>   Nói về Quan Âm Bồ Tát ở núi Phổ Ðà tại Nam Hải. Khi Vương Mẫu mời phó hội, thì Quan Âm đi với đệ tử là Lý Mộc Tra pháp danh Huệ Ngạn, đồng đến cung Diêu Trì, thấy cổ bàn đã lỡ hết! Tuy có mấy vị Thiên...

Hồi 7. Ðại Thánh trốn khỏi lò Bát quái. Thích ca nhốt yêu núi Ngũ hành

Tây du ký >>   Khi ấy chúng thần dẫn Tề Thiên tới đài trãm yêu, trói vào cột hàng yêu, gươm chém mẻ gươm, giáo đâm mẻ giáo, hỏa tinh đốt không cháy, Thiên Lôi đánh không sờn! Ðại Lực quỷ vương và các Thiên tướng tâu...