Chủ Nhật, 14/04/2024 - 18:25

Quá nhiều bất công
Tội ác trùng trùng
Chả hiệp sĩ nào buồn xách gươm lên ngựa
Gươm muốn làm lành cùng cối xay
Bảo là nó không xay người
Mà chỉ là xay gió!
Đuynxinê khuyên chàng thúc thủ
Đừng ăn cơm nhà, đi làm các chuyện vô công!
Xăngsô tìm nơi ngủ
Tin rằng không cần nhiều sự
Tự nhiên trời đất sẽ hồng
Con ngựa gầy, thả ra cho nó đi ăn cỏ…
Đông Kisốt tản bộ
Cùng cô nàng đi dạo bên sông…

Cấm tái bản Đông Kisốt
Hoặc in toàn bộ
Tóm nó lại thành bài ca
Thiên hạ đại đồng


1985
Rút trong tập nháp Bề thêu trái

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *