Thứ 7, 24/02/2024 - 15:06

Đào không gây thương nhớ
Mà liễu xui bồn chồn
Có gì đâu em nhỉ
Em về Dương liễu thôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *