Thứ 4, 06/12/2023 - 15:35

Giật mình một bóng trăng ngang cửa
Mới nhớ rằng em ở nơi xa
Những đêm trăng bay ngang đời như thế
Những đêm vàng ta bỏ phí bay qua


Nguồn: Thơ Chế Lan Viên, Kiều Văn tuyển chọn, NXB Đồng Nai, 1996

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *