Thứ 2, 27/11/2023 - 08:27
06:24 | 11/08/2019

Tự lúc em ra đi, hai lần gió mùa đông bắc thổi qua phòng
Lần trước lạnh vừa, lần sau lạnh gắt
Ở đất nước đánh giặc này, ta chỉ sợ gió mùa không sợ giặc
Chỉ sợ lòng mình, ai sợ gió mùa đông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *