Thứ 5, 30/11/2023 - 17:23

Giọng cao bao nhiêu năm, giờ anh hát giọng trầm,
Tiếng hát lẫn với im lìm của đất
Vườn lặng yên mà thơm mùi mít mật
Còn hơn anh rồ giọng hát vang ngân.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *