Thứ 3, 28/11/2023 - 12:55

Gửi nhà thơ lớn Chi-lê: Pa-lơ-lô Nê-ru-đa

06:21 | 11/08/2019

Giữa một ngày vui mà tôi chẳng dám vui
Vì tôi biết anh đang đau khổ
Tôi giận giữ giữa ngày giận dữ
Anh đang trăm lần giận dữ hơn tôi

Giữa lúc anh ta định biết dây đồng thành những giấy tơ
Chúng nó đem đất hoa làm ra đất máu
A-gien-đê chết rồi
Nhưng A-gien-đê se hồi sinh dưới nghìn tên tuổi khác
Và những em bé Chi-lê sinh giữa ngày thảm sát
Lớn lên sẽ mang tâm hồn cao cả A-gien-đê
Hôm qua thăm giáo đường cổ xưa, tôi muốn thắp cho A-gien-đê ngọn nến
Nhưng lửa cách mạng cao hơn nghìn ánh sáng
Các dân tộc ngày nay không phải Chúa Giê-su giang tay mà chịu đóng đinh

Cây thập tự nghìn năm nhân loại vác trên mình
Đã thành vũ khí
Chiến thắng ngày mai càng sẽ vinh quang.


(Đọc trong đêm thơ Á-Phi 13–9–1973 ở Êrêvan, Liên Xô)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *