Thứ 4, 06/12/2023 - 18:03
03:30 | 05/08/2019

Tặng Đoàn đại biểu nhân dân và đoàn nghệ thuật Triều Tiên sang thăm Việt Nam

Triều Tiên và Việt Nam
Ta là hai anh em
Sinh đôi cùng một mẹ
Thương nhau từ thuở bé
Nay đều khoẻ lớn lên.

Viêt Nam với Triều Tiên
Ta thành hai đồng chí 
Ta thành hai chiến sĩ
Ta thành hai anh hùng 
Ta thành hai chiến luỹ 
Cùng  bảo vệ non sông
Cùng bảo vệ phương Đông
Cùng bảo vệ hoà bình.

Kim Nhật Thành – Hồ Chí Minh
Hai chúng ta là một
Qua Trung Hoa
Chúng ta liền khúc ruột
Với Liên Xô
Chúng ta một mái nhà.
Bây giờ ta đến thăm ta
Nhịp vui chiến thắng,
Tiếng ca ân tình…
Trông nhau mỗi tháng, mỗi hình
Tưởng như soi bóng thấy mình khác chi?

Nhìn nhau nhớ lúc gian nguy
Những ngày bom giội, những khi giặc tràn
Bầy thú dữ dã man hung rợ
Đốt làng ta, giết vợ con ta
Thương nhau tấc đất mái nhà
Thương nhau ngọn cỏ cành hoa tan tành
Cây tre xanh Việt Nam giặc chém
Thương cây thông Triều Tiên cháy sém
Cây thông nhựa chảy ròng ròng
Thương cây tre đứt ruột đứt lòng!

Nhưng chúng ta quyết không khuất phục
Chúng ta không một lúc cúi đầu!
Chúng ta chiến đấu bên nhau
Tâm giao một tổ, trước sau một đường.
Ta quyết giữ quê hương Triều-Việt
Cho chúng ta cho cả loài người
Quang vinh Việt Bắc, Tháp Mười
Quang vinh Trường Bạch, đỉnh đồi Thượng Cam!

Triều Tiên với Việt Nam anh dũng
Đất nước ta dù im tiếng súng
Đường bạn còn đi đến tế Châu
Đường chúng tôi còn đến cà Mau
Ta lại bước, bên nhau lại bước
Đi tới trước, cùng nhau tới trước
Như giông tố, không hề ngăn được!

Bây giờ ta với ta đây
Việt Nam với Triều Tiên anh dũng

Hôm nay hãy ôm hai vòng tay
Hôm nay hãy hôn đôi nòng súng

Giữ hoà bình, Tổ quốc chúng ta
Và ngàn năm Triều-Việt một nhà!


10-8-1955
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *