Thứ 5, 01/03/2024 - 04:56

Man mác hoa lau trắng
Đường về thăm Nguyễn Du
Ngàn lau từ Nguyễn thấy
Bạc xóa đến bây giờ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *