Thứ 2, 27/11/2023 - 08:31
11:39 | 11/08/2019

Nhớ Bác, hiểu mùi hoa mộc
Làn hương đạm ấy sao nồng
Ngỡ khuất sau làn gió biếc
Trong hồn thơm mãi vào trong.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *