Thứ 5, 07/12/2023 - 07:09

Năm trước đến quê mình
Thấy một mùa hoa bỏ
Năm nay về quê mình
Trân trọng từng hoa nở.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *