Thứ 4, 06/12/2023 - 11:19

Từ lúc mê súng tím
Mới hiểu hết sen hồng
Càng biết yêu mùa hạ
Dâng màu sắc song song…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *