Chủ Nhật, 27/11/2023 - 02:30

Thị trấn tan hoang. Một khóm hồng
Còa đây, bên trận địa phòng không
Ba nghìn trận lửa xuân đâu sợ
Hoa lại cười trong đợt phản công.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *