Thứ 5, 01/03/2024 - 04:56
06:11 | 11/08/2019

Ngủ yên cả cánh đồng
Chỉ còn hương lúa thức
Mang lòng theo hương bay
Đến tận người đánh giặc.

Hương rừng vào trạm gác
Hương gì ? Ai biết tên
Nhớ một mùa hái gặt
Mà chiến trường ngỡ quên.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *