Thứ 5, 07/12/2023 - 08:09
06:10 | 11/08/2019

Gió ra chùa thơm hương
Gió vào chùa thơm lúa
Cà sa màu chiêm vàng
Phật khó ngồi tĩnh toạ
Trong mùa chiêm quê hương.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *