Thứ 5, 01/03/2024 - 04:54
06:09 | 11/08/2019

Ăn phải bùa các nhà thơ, ta yêu trái đất đến trăm lần
Dẫu hóa thành hương bay đi còn quyến lại
Dù có thể sống triệu năm ở Kim tinh Hùng tinh hay sao Chổi
Để được một ngày trên trái đất hoá tình nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *