Thứ 4, 06/12/2023 - 17:11

Khi cây chết, ta làm chim bơ vơ
Khi không gian đã hết những đợi chờ
Khi trưa xuống khóc trên lòng sông bể
Ta muốn ta mai sau là hạt lệ
Khóc trên lòng hậu thế cũng đau thương.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *