Thứ 5, 07/12/2023 - 08:02

Năm rét đi rồi liễu nhú tơ
Khắp cành lộc nhỏ sáng mau thưa
Tưởng ngày em lại buông cành rậm
Che khuất mình ta trong gió đùa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *