Thứ 5, 07/12/2023 - 07:03
06:06 | 11/08/2019

À ơi
Phi cơ giặc đầy trời
Ngủ đi con ngủ
Dù mây trời bốc lửa
Thì mẹ vẫn ru hời
Cho con ngủ
Tay mẹ vỗ con hoài
Như sóng vỗ
Con ơi
Công cha như núi Thái Sơn
Nước chảy trong nguồn
Là tình thương của mẹ
Nhưng tình thương có làm gì được nhỉ
Nhưng lời ru chẳng làm nên tình thương của mẹ
Và chỉ có pháo ta nổ giòn
Thì con mới được ngủ ngon
Rền đất rền trời tiếng đạn tiếng bom
Giấc ngủ đến kia rồi, con khép mắt

Tình thương của mẹ bây giờ là trăm nghìn pháo tầm cao tầm thấp
Và xác gịăc rụng đầy trời đấy mới là tình mẹ thương con.


(12-1973)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *