Thứ 5, 01/03/2024 - 05:19
11:29 | 11/08/2019

Buổi sáng em xa chi
Cho chiều, mùa thu đến
Để lòng anh hóa bến
Cho thuyền em ra đi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *