Thứ 7, 13/04/2024 - 18:08

Nhất Chi Mai tự thiêu
Cho rừng mai tồn tại
Lửa đốt mình chị cháy
Nở cành hoa muôn đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *