Thứ 5, 07/12/2023 - 07:42

Màu trắng là màu mây của em
Trắng trời anh lại nhớ em thêm
Em đi muôn dặm như về chậm
Chỉ lấy màu mây trắng nhắn tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *