Chủ Nhật, 14/04/2024 - 17:40
09:03 | 06/08/2019

Đi đâu cũng nhớ quê hương
Ở đâu lòng cũng mến thương đất này
Bồng bềnh sông dợn trời mây
Gió ru dừa nước, đước say bãi bồi

Dập dìu vỏ lãi ngược xuôi
Áo ai tím để bóng trôi lững lờ
Nhà ai má đỏ đôi bờ
Thuyền bay cuốn cả hồn mơ theo thuyền

Có gì như ánh thần tiên
Cà Mau vằng vặc trăng lên đêm rằm…


Cà Mau 29-3-1991

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *