Thứ 5, 07/12/2023 - 07:52

Nghe sóng ngỡ lòng mình
Vỗ một đời không nghỉ
Những người xa quê hương
Sao phải nằm cạnh bể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *