Thứ 4, 10/04/2024 - 12:54

Nghìn năm mà cảnh không già
Như Xuân tươi mãi vẫn là Như Xuân
Rừng vàng biết mấy mà cân
Núi đồi hương quế, hương trầm bay quanh
Hỡi người sức trẻ, tuổi xanh
Lại đây, Bến Mẩy, Bãi Trành đợi ai
Cho ngày nay, cho ngày mai…


(18-10-1986)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *