Thứ 5, 01/03/2024 - 06:09
03:23 | 05/08/2019

Sống, chết, được như Anh
Thù giặc, thương Nước mình
Sống, làm quả bom nổ
Chết, như dòng nước xanh.


(1956)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *