Chủ Nhật, 14/04/2024 - 17:16

Sáng ra thì em đi
Gió lạnh lùa theo xe
Gió chia làm hai nửa
Một nửa theo anh về.

Phía ấy trời vắng chim
Và thư em không lại
Chỉ có tiếng bom rền
Vắng người qua để hỏi.

Phía ấy xe hàng vắng
Hàng cây nối song song
Cây liền cây tít tắp
Dăng ngọn nhớ vô cùng
Mỗi ngày không một chuyến
Cho lòng ta đỡ mong.

Khi hai đứa hai trời
Hai phía đều phía ấy
Khi hai đầu ngoảnh lại
Vầng trăng nhớ chia đôi.


Nguồn: Chế Lan Viên – thơ, Hoàng Hồng tuyển chọn, NXB Văn Học, 2010, tr. 216

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *