Thứ 4, 07/12/2023 - 06:19
09:54 | 06/08/2019

Bồi hồi sao, cuộc hành hương
Rừng thiêng Yên Thế, Phồn Xương thuở nào
Nghĩa quân áo vải cờ đào
Trăm năm ngời dáng anh hào: Hoàng Hoa
Thề cùng sông núi, ông cha
“Bảo tồn nòi giống, thịt da sá gì!”

Tiếng người xưa, đá còn ghi
Lệnh cồng giục cháu con đi theo Người
Sáng nay thu đẹp đất trời
Đồng mùa lúa chín như phơi hoa vàng
Phồn Xương ngói mới đỏ làng
Tưởng như ngày hội rước Hoàng tướng quân…


13-10-1986

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *