Thứ 5, 01/03/2024 - 04:19
03:25 | 05/08/2019

Tàu qua ga Liễu Châu
Bác xưa tù nơi đâu?
Đêm rét, tê xiềng xích
Thương nước, dài tóc nâu.


(1956)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *