Thứ 5, 01/03/2024 - 05:11
05:57 | 11/08/2019

Sáng ra thấy thơm mặt đất
Hoa sấu hay là hoa cau
Mùi hương đồng quê chưa thuộc
Như hương của một tình đầu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *