Thứ 3, 06/12/2023 - 03:30

Đêm lạnh lều rơm không liếp cửa
Hai đứa mình ôm nhau trên sàn nứa
Nằm bên nhau, nghe má ấm trong tay
Sợ tiếng gà gáy sáng, hết đêm nay…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *