Chủ Nhật, 27/11/2023 - 05:03

Chiếc bàn ngồi học năm xưa
Con về ngồi đấy, trước giờ xuất quân
Vở xưa soạn lại tần ngần
Sách xưa tay sẽ lật dần từng chương
Cây A.K dựng bên tường
Lặng im như nhắc: chiến trường chờ con

Một đêm bàn ghế có hồn
Cái trao đèn toả bóng tròn lung linh
Tuổi thơ như cũng có hình
Con đi xa, muốn bên mình cùng theo

Đến nay con vượt bao đèo
Đạn bom bao trận hiểm nghèo đã qua
Làng gần cho chí xóm xa
Mến yêu trăm vạn mái nhà lạ quen
Không bao giờ có thể quên
Cái bàn học, chiếc bóng đèn hôm nao
Giục con đi đến chiến hào
Thiêng liêng nghe tiếng gọi đầu từ đây.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *