Thứ 5, 30/11/2023 - 17:18
13:42 | 05/08/2019

O du kích nhỏ giương cao súng
Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu
Ra thế! To gan hơn béo bụng
Anh hùng đâu cứ phải mày râu!


Tháng 1-1967

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *