Thứ 5, 01/03/2024 - 04:18

Mực mới còn nguyên. Anh gửi em
Từng câu thơ lạ quấn hương quen
Mùi hoa huệ gắt trưa hôm ấy
Nay thoảng từng câu dưới ánh đèn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *