Thứ 6, 02/12/2023 - 01:12
13:40 | 05/08/2019

Đạn bom giặc Mỹ phá ngày đêm
Trường học rời xa, phố vắng thêm
Đường sấu lâu rồi im tiếng guốc
Xuân về, táo rụng nhớ đàn em…


Tháng 1-1967

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *