Chủ Nhật, 26/11/2023 - 18:33

Chỉ một ngày nữa thôi. Em sẽ
trở về. Nắng sớm cũng mong. Cây
cũng nhớ. Ngõ cũng chờ. Và bướm
cũng thêm màu trên cánh đang bay.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *