Chủ Nhật, 14/04/2024 - 17:30

Những thế kỷ đông người mà nhân loại vắng tanh
Uổng công con công thơ xoè cái đuôi ngôn ngữ của mình
Sao bằng khi nhân loại còn ở hang tiền sử
Chưa có thơ gì nhưng giọt lệ đã long lanh


1988

Nguồn: Thơ Chế Lan Viên, Kiều Văn tuyển chọn, NXB Đồng Nai, 1996

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *