Thứ 5, 30/11/2023 - 18:19
05:49 | 11/08/2019

Nghe Ních-xơn thỏ thẻ hòa bình
Cô hàng xóm đào hầm trú ẩn
Những đơn vị lên đường ra trận
Biết lâu dài còn phải hy sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *