Thứ 5, 07/12/2023 - 08:14
07:33 | 11/08/2019

Đời tuổi bốn, năm mươi
Mong gì hương sắc lạ
Mọc chùm hoa trên đá
Mùa xuân không chịu lùi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *