Thứ 7, 02/12/2023 - 15:57
14:03 | 05/08/2019

(Tặng bạn thơ Th.)

Đưa tiễn anh đi mấy dặm đường
Nặng tình đồng chí lại đồng hương!
Đã hay đâu cũng say tiền tuyến
Mà vẫn bâng khuâng mộng chiến trường!
Dẫu một cây chông trừ giặc Mỹ
Hơn nghìn trang giấy luận văn chương
Đi đi, non nước chờ anh đó!
Tiền tuyến cần thêm? Có hậu phương…


Tháng 9-1964

Bắt đầu cuộc chiến tranh chống Mỹ, Nguyễn Chí Thanh lại trở về với quân đội. Anh tình nguyện vào Nam chiến đấu. Cuộc tiễn đưa Nguyễn Chí Thanh đi chiến trường từ Bác Hồ đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và chính phủ, quân đội và gia đình thật là quyến luyến. Nhà thơ Tố Hữu, người bạn tù đang là uỷ viên Bộ Chính trị theo tiễn một chặng đường và làm thơ tiễn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *