Thứ 2, 27/02/2024 - 03:08
05:09 | 11/08/2019

Mỗi đêm một tiểu đội
                   để xương thịt mình trong ruột đất
Cho sáng ra chiến hào
                   từng thước nhích dần lên
Làm nên chiến thắng
                   có tiếng hát vang trời các dàn đại bác
Lại có im lìm của tiếng cuốc chim.


Nguồn: Chế Lan Viên – thơ, Hoàng Hồng tuyển chọn, NXB Văn Học, 2010, tr. 205

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *